FAQ

Wat met de microchip?

Pupjes worden gechipt vanaf de leeftijd van 7 weken. Het plaatsen van een microchip is verplicht bij wet en moet gedaan worden door een erkend dierenarts in het land waar de pupjes geboren zijn. Bij de chip hoort ook een Europees paspoort die wordt afgestempeld door de dierenarts die de microchip plaatst. Let wel!!! Pups geboren in België en geregistreerd door een Belgisch erkende dierenarts en bekomen een Europees Belgisch paspoort!!! Op de voorkant van de pas staat het land van uitgifte van de paspoort vermeld!!!